ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення, а саме: послуги з системного супроводу та підтримки програмного комплексу 1С

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00130725
1.3. Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2, 46010

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Процедура закупівлі: відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення, а саме: послуги з системного супроводу та підтримки програмного комплексу 1С
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Тернопіль (вул. Енергетична, 2) та Тернопільська обл.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
лютий – грудень 2014 р.

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: www.toe.te.ua.
5.2. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-сайті замовника: 29.01.2014р.
5.3. Дата оприлюднення повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів на веб-сайті замовника: 18.02.2014р.

6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: «18» лютого 2014 року
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: «26» лютого 2014 року

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
989 000,00 (дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч) грн. 00 коп. (без ПДВ);

8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Рогашевський Мирослав Едуардович
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2841710074
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 20/26, 76019
8.4. Номер телефону, телефаксу: (034) 224-09-44

26.02.2014 р.

Заступник генерального директора –
Фінансовий директор
В. Ф. Сторчак          _____________________  
підпис, м. п.


Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг